H ART # 179 is uit!

maart 23, 2018 § Een reactie plaatsen

H ART # 179 is uit! Met de recensie van Anne Hardy in Boijmans,  en de recensie van Show Personality en interview met Saskia Noor Van Imhoff. Klik hier voor de website van H ART. Sheila Hicks kleurt goed bij mijn bank, zie cover.

 

cover179

 

Advertenties

Kasper Bosmans in De Witte Raaf.

april 24, 2016 § Een reactie plaatsen

 

IMG_0779

 

Kasper Bosmans, Little Cherry Virus Not Making Sense As Something Else VI 22 Nov – 20 Dec 2015, PAKT, Amsterdam. Link naar de recensie in De Witte Raaf 179.

 

 

 

Grayson Perry, Bonnefantenmuseum, H ART # 155

april 23, 2016 § Een reactie plaatsen

Walthamstowetapistery

PDF Grayson Perry

In H ART 155: Grayson Perry, Hold your beliefs lightly in Bonnefantenmuseum Maastricht. En als je verder leest, ook een recensie van Might as well in NEST, Den Haag.

Herman de Vries, Biënnale van Venetië, een gesprek

juni 10, 2015 § Een reactie plaatsen

foto Sandra Smallenburg

foto Sandra Smallenburg

Herman de Vries betreedt aan de arm van zijn assistente van de boot het verlaten eilandje Lazzaretto Vecchio op een steenworp afstand van het Lido. Het zwarte, dikke hondje van de beheerder springt enthousiast tegen de kunstenaar op. Alle journalisten in het kielzog van de kunstenaar staan geduldig toe te kijken hoe hij het hondje aanhaalt. Dan doet de kunstenaar een blije rondedans en dwaalt het gezelschap achter hem aan over het eiland vol half gerestaureerde, ruïneuze gebouwtjes. De Vries heeft er her en der kleine plaquettes opgehangen, met cryptische teksten als death was here, en this op de muur van een van de vele gebouwtjes. De geschiedenis is alomtegenwoordig: er werden pestlijders in quarantaine gehouden, er was ooit een hondenasiel in gevestigd. Nu zijn de ruïneuze gebouwtjes onder de hoede van een archeologische organisatie zonder geld. Langzaam maar zeker vervallen ze weer aan de natuur.

Een fascinerend proces, vindt de kunstenaar. Als de mens terugtreedt, neemt de natuur het weer over, om alle restanten van het menselijk handelen te incorporeren. Hij hoopt dat tenminste één van die gebouwtjes blijvend als sanctuarium zal dienen waar de natuur vrij spel zal houden. Een van zijn plaquettes hangt er, met in gouden letters: natura mater. Gouden woorden, zonder hoofdletter. Die gebruikt de kunstenaar nooit, ook niet in zijn eigen naam, om elke hierarchie te vermijden. Maar goud gebruikt hij wel, om de aandacht te vragen, om je te vragen bewust te zijn van je omgeving. We zijn op een wankele platbodem naar het eilandje toe gevaren, dat normaliter dicht is voor publiek, maar gedurende de biënnale voor twintig mensen per dag toegankelijk, en dat als een enorm object trouvé hoort bij zijn tentoonstelling ‘to be all ways to be’ in het Nederlandse Rietveldpaviljoen in de Giardini. De Vries leidt ons rond, af en toe spreekt hij met zachte, sonore stem: “This is it. En dat is alles wat ik erover wil zeggen.” Om vervolgens toch weer uit te wijden. Af en toe gaat hij even zitten op het klapstoeltje, dat de curatoren Cees de Boer en Colin Huizing beurtelings meedragen.

Foto Sandra Smallenburg

Foto Sandra Smallenburg

Een dag eerder legde Herman de Vries ( 1931, Alkmaar) de laatste hand aan woorden in houtskool op de muur met een ijlzwarte handafdruk als slot. We zitten buiten in de zon voor het Nederlandse paviljoen. De Vries’ volle baard omkranst zijn ogen. Ze zien een beetje rood, achter een grote bril. Zijn stem klinkt traag en zalvend: “ de laatste tijd was het zwaar, ik had een aantal operaties, ik had een kleine hersenbloeding. Maar ik ben altijd volkomen geëngageerd, wat interviews betreft.” En hij gaat er eens goed voor zitten. Het zwaartepunt van de voorbereidingen lag in oktober. Toen voer de kunstenaar gedurende tien dagen met zijn curatoren door de lagune, toevallige vondsten verzamelend, van algen tot stukjes Byzantijns aardewerk, zelfs een vishaakje verstrikt geraakt in een halfverteerd condoom. Al die spullen werden opgeslagen in de woonboot die fungeerde als centrum. En de vries verwerkte ze in een journal, een keurig gerangschikt herbarium vol planten, gedroogde algen maar ook stukjes glas uit Murano en een keurig gesorteerde hoeveelheid geitenkeutels. Ze hangen in de zaal, waar een serene rust heerst. Het zonlicht heeft er vrij spel en kiest in de loop van de tijd telkens een ander werk om uit te lichten. Er hangen zijn Rasierstücke, halmen gras die hij uit hun grasland in Eischenau, Duitsland, waar hij sinds 1970 woont, wegsneed en achter glas hing. Het zijn gedroogde, grillige stillevens, zo uit de realiteit geplukt. De vries probeerde de werkelijkheid zijn werk binnen te halen. Dat ging het best, concludeerde hij in de jaren zeventig, door vondsten letterlijk uit de natuur te halen.

Een muur hangt vol met ingelijste aarduitwrijvingen: fijn vermalen aarde uitgestreken op papier, alsof het minimal art betreft. De aarde komt van over de gehele wereld, soms zelf verzameld, maar ook door vrienden meegebracht. Hier in Venetië vloeit De Vries’ eigen leefomgeving samen met sporen van leven in de lagune van Venetië. En dankzij die aarde is de rest van de wereld er ook vertegenwoordigd. De expositie is een kalme meditatie, waarin het natuurlijke glorieert, als een alomvattend begin- en eindpunt.

De Vries begon zijn carrière als plantkundige en biologisch onderzoeker. De Vries: “Maar het wetenschappelijke werk was me incompleet. Een van mijn allereerste publicaties was een separaatdruk van een wetenschappelijke publicatie over de verbreiding van kleine zoogdieren in de Nederlanden, muizen, spitsmuizen., ik vond dat het zo partieel was, en daarom heb ik de omslag van het tijdschrift omgedraaid en op de andere zijde getypt: ‘manifest van de gecastreerde werkelijkheid’. De wetenschap houdt een beperking in van onze werkelijkheidswaarneming. Daarom koos ik uiteindelijk voor de kunst.”

Dat is een opvallende keus. Hoe kwam u bij de kunst terecht, als alternatief?

“Ik kwam in die tijd in Amsterdam in het Stedelijk Museum. Kurt Schwitters was een van de kunstenaars die diepe indruk maakte. En tijdens werkzaamheden in het park de Hoge Veluwe, parkeerde ik mijn dienstbromfiets even achter de struiken, om als ik klaar was, nog even ongezien een uurtje door het Kröller Müllermuseum te dwalen.”

De kunst die hij zag inspireerde hem om stukjes uit de werkelijkheid te verzamelen: collages trouvés. Een afgescheurd stuk poster in 1956 gaf hij de titel ‘What is rubbish’? ik noemde het zo, omdat ik dat stuk afval een andere waardering wilde geven, en dat is het begin van een blik op de werkelijkheid geweest, als document van zichzelf.”

Zijn vroege werk ademt de systematiek van de wetenschapper: hij fotografeerde de voor onderzoek geordende verzamelingen, strak in het gelid. En andere kunstwerken liet hij ontstaan door het toeval de vorm te laten bepalen. In 1961 sloot hij zich aan bij de Nulgroep in Nederland en richtte het tijdschrift nul=0 op. Lang duurde deze samenwerking niet. Na wat aandringen: “Die nulmensen wilden zich graag afzetten tegen de kunstenaarsromantiek. Ze verschenen met hun zakenkoffertje, ordelijk gekleed, in stropdas op openingen. Maar goed, ik deed overdag veldwerk, dus ik droeg vaak sandalen, een pullover, een baard. Het is uiteindelijk onbelangrijk, een prachtige anekdote van kinderachtigheid, het stoorde me wel natuurlijk. In goed Hollands: lullig. Uiteindelijk zat ik dus niet meer bij Nul, maar sloot ik me aan bij de internationale Zerobeweging. Ik ben nog steeds een zerokunstenaar, ik laat zien wat er is, ik voeg er niets aan toe, ik doe niets met de natuur, er zijn mensen die werken met de natuur, ik laat alleen zien.”

En dat terwijl u in 1957, ruim voor Nul, al exposeerde in het Stedelijk Museum in een kleine tentoonstelling ‘Natuur en Kunst’.

“Dat was een kleine tentoonstelling die erg interessant voor me was, met objecten die ik gevonden had, die in proces waren, zoals dat nu ook geldt voor de verbrande boomstammen die ik nu tentoonstel. Vergankelijkheid hoort bij oneindigheid. Niks gaat verloren.” De verbrande boomstronken die nu in het paviljoen liggen komen uit het Steigerwald,nabij Eschenau waar De Vries in 1970 neerstreek. Ze zijn overblijfselen van de zonnewendevuren, ooit misschien een ritueel uit voorchristelijke tijden, maar nu vooral een sociaal samenzijn met bier en braadworst. Het lijkt alsof De Vries bewust verborgen geschiedenissen zijn werk laat insluipen, zonder er duidelijke uitspraken over te doen. Zo verzamelde hij in 2007 as van de locatie waar de laatste slachtoffer van de heksenjacht in de achttiende eeuw in Duitsland werd verbrand, om daar een aarduitwrijving mee te maken. Er zit in zijn werk een duidelijk element van kritiek, zonder uitgesproken kritisch te zijn. Zijn verzamelde schatten uit de natuur zijn mooi, maar ook een beschuldingsloze beschuldiging. Hoe zit dat met die arme vrouw? Heeft De Vries voelsprieten voor de underdog? De kunstenaar buigt voorover, en vertrouwt me toe: ik ben er zelf een geweest! Daar ben ik mooi van weggekomen”, grinnikt hij vanachter zijn baard. “Het heeft mij in het verleden geholpen te zijn wat ik nu ben, en wat ik nu aan anderen kan geven. Want kunst heeft altijd een sociale functie. Wat moeten we er anders mee?”

U spreekt ook expliciet de zintuigen aan?

De Vries: “ Waarom denk je dat die cirkel van rozenknopjes middenin het paviljoen ligt?”Het is het werk ‘rosa damascena’, 60 kilogram aan rozenknopjes. “Je kunt ze ruiken en gelijk zie je waar de geur vandaan komt. Dit is het, nothing happens next, in de woorden van de grote filosoof Janis Joplin. Je hoeft er niets aan toe te voegen. Ik laat zien, opdat je je eigen oordeel kunt vormen.” Hij heft zijn geopende handpalm: “dit is overigens een boeddhistisch teken dat ik maak. Als de boeddha onderricht gaf, gebaarde hij precies zo. Dat valt me net te binnen: ik geef een statement af.”

U richtte eerder al sanctuaria in waar de natuur welig kan tieren, je hebt de namen verzameld van bijvoorbeeld hallucinose planten, als om kennis die misschien dreigt verdwijnt, te behouden in uw kunst. Computers hebben niet uw interesse, maar via internet wordt bijvoorbeeld ook kennis behouden en verspreid. Is dat niet eigenlijk een goede zaak?

“Dat is een goed punt, ik kan dat niet bestrijden. ik ben nogal primitief, ik gebruik het niet, mijn vrouw en mijn assistentes werken er wel mee. Maar ik vind wel dat de hele virtuele wereld, die met hulp van computertechnieken is ontwikkeld, een derde klas werkelijkheid is. De natuur is de primaire werkelijkheid, onze cultuur is uit de natuur opgebouwd en is de tweede werkelijkheid. Het virtuele wordt uit onze cultuur ontwikkeld, maar heeft altijd nog een basis die uit de natuur stamt.”

“De mens is deel van de natuur, hij heeft ook werkelijkheid geschapen die nog steeds zonder de natuur uitkomt. Daarom kun je de mens niet veronachtzamen. Wat zou mijn werk voor zin hebben als ik op dingen wijs, als het niet voor de mensen bestemd was. Het is ook een les, hoe je waarneming gebruikt, je ogen, je neus, je smaak, je oren, je voeten en de wind op je huid.”

Toch is de tentoonstelling niet zomaar gevuld met vondsten uit de natuur. Er is sprake van een zekere esthetiek. Hoe beïnvloedt een tentoonstellingsruimte uw kunst?

De Vries: “Die esthetiek is altijd ter plekke aanwezig, ik toon deze slechts. Het Rietveldpaviljoen is net als een museum een mooie plek is waarin je zaken kunt isoleren, zodat ze op een andere manier worden waargenomen. Het museum geeft je de gelegenheid om dingen zichtbaar te maken. Beeldende kunst toont wat je met taal niet beschrijven kunt.”

Herman de Vries, to be all ways to be, Rietveldpaviljoen, Giardini. Meer informatie.

Een korte versie van dit interview is gepubliceerd in H ART # 142. H ART

Katja Mater in Marres, Maastricht

december 30, 2013 § Een reactie plaatsen

Aandachtig, geduldig bouwt Katja Mater (°1979) aan haar illusoire geometrische ruimtes met fotografie en verf. Wat ze ons laat zien, is niet per se wat er zich daadwerkelijk voor een cameralens heeft afgespeeld in de korte tijd dat de film normaliter wordt belicht. Nee, ze laat haar camera, telkens hetzelfde stuk film belichtend, een langzaam proces vastleggen – wat uiteindelijk één beeld oplevert. Tijd en beweging, veranderinen vorm, Mater kookt die fluïde kwaliteiten in tot een concrete massa ontstaat: een film, een foto waarop vlakken gelijktijdigheid suggereren, maar zijn ontstaan doordat ze een en eenzelfde negatief telkens belichtte, terwijl ze voor de lens vlak na vlak aanbracht. Dat leidt tot een vorm die plastisch aandoet, maar dus vooral het residu van een actie blijkt te zijn.Image

Ze is niet te beroerd om zich in de kaarten te laten kijken in haar tentoonstelling ‘What We See And What Whe Know’ in expositieruimte Marres in Maastricht. Daar zien we bewerkt papier en de foto die het resultaat is van die bewerking doordat ze keer op keer hetzelfde negatief de veranderingen liet vastleggen. Dan zie je hoe het uiteindelijke resultaat een onscherpte kent. Af en toe is er toch een vakje minimaal verschoven, een lijntje weifelt her en der. De gefotografeerde kleuren zijn zachter, zwevend haast, vergeleken met het origineel. Object aan de ene kant, handeling aan de andere, terwijl de tijd die het Mater kostte om eraan te werken net zo goed ergens besloten zit in het resultaat. Zo ziet gestolde tijd er dus uit: als een onscherpe, maar onuitwisbare herinnering.

Kleurenschijf

Dat biologisch trage kijken van ons, met een netvlies dat van nature nazindert van beweging en kleur, past Mater toe op film, terwijl ze vlakken schildert in een kleurcirkel. In de film ‘Searching for White’ (2009) danst Mater rond met een kwast, op zoek naar een kleurencombinatie die het dichtst bij wit in de buurt komt. Een kleurenschijf draait rond, soms schieten vreemde schaduwen door het beeld. Maar alles zit net even anders: de camera draait, de cirkel staat stil. En die schaduw blijkt Mater zelf te zijn, terwijl ze die kleurvlakken aanpast. Niets is wat het lijkt bij. Haar handelingen leiden tot een abstracte waarheid die alleen bestaat bij de gratie van het medium dat ze gebruikte. Dat onze blik beperkt is, is een gegeven. Wat Mater zo sterk maakt, is dat ze fotografie zo enorm eigenzinnig gebruikt: wat we associëren met een stukje vastgelegde waarheid lijkt een momentopname van de realiteit. Maar Mater manipuleert alle mogelijkheden en onze verwachtingen erbij met als resultaat die prachtige abstractie. ‘What we See’ is de eersteling van de nieuwe directeur Valentijn Byvanck die voorheen directeur van het Zeeuws Museum was. Maters attributen zijn net zo belangrijk als de uiteindelijke resultaten: ze bouwde een ruimte van spaanplaat vol schuin geplaatste vlakken en muurtjes. En boorde gaten in de wanden. Daar doorheen piepten camera’s die fotografeerden hoe zij al die schots en scheve ruimtes bewerkte: van blauw, naar zwart. En dan blijkt weer dat de weergave op fotopapier een beter geheugen heeft dan het object zelf. Want waar op het fotopapier het onderliggende blauw nog doorschemert, heeft de zwarte verf in de installatie al het oorspronkelijke blauw genadeloos opgeslokt.

De expositie voelt zich thuis in het statige herenhuis met de kamers en gangetjes van Marres. De fictieve ruimtelijkheid van haar werk strekt zich uit naar de reële omgeving. Want ze gebruikte een hoek in Marres om vijf instant foto’s te maken: door muren en vloer vlak voor vlak van wit naar zwart te schilderen. En daarna weer wit. Die ‘Site Specific Density Drawings’ laten zien dat Mater net zo goed moeiteloos grote, bestaande ruimtes aankan, als kleinere, door maquettes gesuggereerde en dus fictieve ruimtes. De mogelijkheden voor nieuwe werken in krochten en hoeken zijn legio, terwijl het uitgangsprincipe min of meer gelijk blijft. Het gaat haar soepel af. Die bereidheid om tijd en ruimte op te rekken, niet alleen voor haar publiek, maar ook voor zichzelf, zorgt ervoor dat ze met gemak blijft betoveren.

Deze recensie verscheen in  H ART 118, 7 november 2013

 

Katja Mater, ‘What We See And What We Know’ tot 8 december in Marres, Capucijnenstraat 98, Maastricht, NL. Open wo-zo van

12-17 u. http://www.marres.org Bij de tentoonstelling verschijnt een monografie van Maters werk, uitgegeven door Roma Publishers,

35 euro.

Dread, de Hallen, Haarlem

december 30, 2013 § Een reactie plaatsen

‘Dread’ in De Hallen Haarlem

Laurent Grasso  On Air (still), 2009 HD video transfer naar Bluray 17 min 30 sec Courtesy Galerie Valentin, Parijs en Sean Kelly Gallery, New York. © Laurent Grasso / ADAGP,Paris, 2013
Laurent Grasso On Air (still), 2009 HD video transfer naar Bluray 17 min 30 sec Courtesy Galerie Valentin, Parijs en Sean Kelly Gallery, New York. © Laurent Grasso / ADAGP,Paris, 2013

Al weken van tevoren twitterde en facebookte de jonge curator en dj Juha van ’t Zelfde over zijn tentoonstelling ‘Dread’: het ene na het andere werk sijpelde het museum de Hallen binnen. En als je wil, kun je op spotify nog naar de bijbehorende playlist luisteren ook. Dat verhoogde alvast de spanning ruim van te voren, en menig kunstjournalist noemde de tentoonstelling bij de opening van het nieuwe culturele seizoen bij voorbaat al als aanrader. Dat gebeurt maar zelden, zo’n buzz.

En het lijkt te werken. De vaak zo rustige museumzalen zijn op een doordeweekse dinsdagmiddag aardig druk. Iedereen lijkt wel te hunkeren naar een filosofische zoektocht naar ‘Dread’, naar het vrezen voor de technologische vooruitgang. Dat vrezen gaat niet om onversneden eendimensionale angst, maar Van ’t Zelfde leende van Kierkegaard het begrip ‘angst’ als ‘de duizeling van vrijheid’. Maar hij raakt ook aan de omineuzere kijk van Freud, die de angst omschreef als een gevoel van naderend onheil.

Lees het hele artikel:  Dread verschenen in H ART 116, 29 september 2013

De expositie ‘Dread. Fear in the Age of Technicological Acceleration’  liep tot 24 november in De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem,

Prix de Rome in de Appel 2013

december 30, 2013 § Een reactie plaatsen

Kunst vooral voor de hersens

De Prix de Rome, de meer dan tweehonderd jaar oude kunstprijs bedoeld om jong talent, wonend in Nederland, te stimuleren, lijkt wel gekaapt door nogal eensgezinde scouts en jury. Deze Prix de Rome, om de twee jaar aan een beeldend kunstenaar toegekend en voorheen door de Rijksakademie georganiseerd, werd dit jaar voor het eerst door het Mondriaanfonds georganiseerd. En dit jaar viert de Prix de Rome beheerst de kunst die vooral de hersens aan het werk wil zetten. Artistiek onderzoek is belangrijk voor een grote groep kunstenaars, dus dat zou de focus kunnen verklaren. Falke Pisano won, Remco Torenbosch, OlaVasiljeva en Christian Friedrich achter zich latend.

Lees het hele artikel: Prix de Rome, 2013 in H ART 119, 28 november 2013

Falke Pisano, Prison Work, de Appel arts centre, Amsterdam, 2013. Foto: Daniel Nicolas

Falke Pisano, Prison Work, de Appel arts centre, Amsterdam, 2013. Foto: Daniel Nicolas

Tentoonstelling Prix de Rome, tot 26 januari, De Appel, PrinsHendrikkade 142, Amsterdam.